Hur kan vi stå till tjänst?

Om du möter ett språkligt problem tar vi gärna över.

Översättningar

När texten ska översättas till ett annat språk hjälper vi gärna. Vårt språkurval omfattar i huvudsak finska, svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Längden och innehållet av översättningar varierar; vi översätter bland annat bruksanvisningar, brev och marknadsföringsmaterial som broschyrer och webbsidor.

Tolkningar

Tolkning behövs när man vill kommunicera i en flerspråkig situation och undvika missförstånd. För talaren är det behagligast att uttrycka sig på sitt modersmål för att helt kunna koncentrera sig på sin sak. Våra tolkar arbetar opartiskt och är bundna av tystnadsplikt.

Språkvård

Vi erbjuder vid behov också språkvård. En grammatiskt korrekt text förstärker företagets trovärdighet så det lönar sig att satsa på språkvården. Språkfel i informativa texter och marknadsföringsmaterial försvårar förståelsen av texten och kan till och med förorsaka missförstånd. Vi kontrollerar stavningen, sammansättningarna, interpunktionen och syntaxen i texten.

Sekretess och dataskydd

Alla uppdrag och också dina personuppgifter behandlas alltid med sekretess. Dina personuppgifter delas aldrig med andra parter i onödan. Våra medlemmar skickar i samband med ett jobberbjudande en dataskydd- och registerbeskrivning som förklarar hur dina uppgifter hanteras och lagras. Beskrivningen följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft i maj 2018. Du kan också alltid fråga efter att få se en dataskydd- och registerbeskrivning från det medlem som är ansvarig för ditt uppdrag.