Priser

Vi sätter pris på våra tjänster fall för fall beroende på texten och situationen.
Skicka oss din text och vi ger dig en offert avgiftsfritt!

Prissättningsgrunder

Prissättning av översättningar baserar sig på översättarsidor (1 översättarsida = 1560 tecken med mellanslag) och priser per ord. Vid prissättning av tolkning och språkgranskning använder vi också timtaxor. Moms 24 % tilläggs till alla våra priser.