Kuinka voimme palvella?

Jos vastassasi on kielellinen ongelma, otamme asian mielellämme hoitaaksemme.

Käännökset

Kun teksti on käännettävä toiselle kielelle, me autamme mielellämme. Kielivalikoimaamme kuuluvat suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä. Käännöstöiden pituus ja sisältö vaihtelee; käännämme muun muassa käyttöohjeita, markkinointimateriaalia (kuten esitteitä ja verkkosivuja), kirjeitä ja tutkielmien referaatteja. Kaikki toimeksiannot käsitellään aina salassapitovelvoitteita noudattaen.

Tulkkaukset

Tulkkausta tarvitaan silloin, kun monikielisyyttä vaativissa tilanteissa halutaan välittää tietoa täsmällisesti ja välttää väärinkäsitykset. Puhujan on miellyttävintä ilmaista itseään omalla äidinkielellään, jotta hän voi keskittyä täysin asiaansa. Tulkkimme toimivat puolueettomasti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kielenhuolto

Meiltä saat tarvittaessa myös kielenhuoltoapua. Kieliopillisesti moitteeton teksti vahvistaa yrityksen uskottavuutta, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Tiedotustekstien ja markkinointimateriaalien kielivirheet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä ja saattavat aiheuttaa jopa väärinkäsityksiä. Tarkistamme ja korjaamme tekstistä oikeinkirjoituksen, yhdyssanat ja välimerkit sekä lauseopilliset seikat.