Kuinka voimme palvella?

Jos vastassasi on kielellinen ongelma, otamme asian mielellämme hoitaaksemme.

Käännökset

Kun teksti on käännettävä toiselle kielelle, me autamme mielellämme. Kielivalikoimaamme kuuluvat pääosin suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä. Käännöstöiden pituus ja sisältö vaihtelee; käännämme muun muassa käyttöohjeita, kirjeitä sekä markkinointimateriaalia, kuten esitteitä ja verkkosivuja.

Tulkkaukset

Tulkkausta tarvitaan silloin, kun monikielisyyttä vaativissa tilanteissa halutaan välittää tietoa täsmällisesti ja välttää väärinkäsitykset. Puhujan on miellyttävintä ilmaista itseään omalla äidinkielellään, jotta hän voi keskittyä täysin asiaansa. Tulkkimme toimivat puolueettomasti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kielenhuolto

Meiltä saat tarvittaessa myös kielenhuoltoapua. Kieliopillisesti moitteeton teksti vahvistaa yrityksen uskottavuutta, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Tiedotustekstien ja markkinointimateriaalien kielivirheet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä ja saattavat aiheuttaa jopa väärinkäsityksiä. Tarkistamme ja korjaamme tekstistä oikeinkirjoituksen, yhdyssanat ja välimerkit sekä lauseopilliset seikat.

Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja

Kaikki toimeksiannot käsitellään aina salassapitovelvoitteita noudattaen. Myös henkilötietojasi käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta tarpeettomasti eteenpäin muille osapuolille. Jäsenemme toimittavat työtarjouksen yhteydessä EU:n toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuoja- ja rekisteriotteen, josta selviää, miten luovuttamiasi tietoja käsitellään ja säilytetään. Saat myös tietosuoja- ja rekisteriotteen nähtäväksi kulloisenkin toimeksiannon tekevältä jäseneltä pyydettäessä.